2021
Tábor jelentkezési lap

2. Gyerek? Katt ide!

T-kom
KÉSZ Csoport
Nincs

Személyesen Átutalással

DIMENZIÓ tag? Katt ide!

 

Feltételek (Kattintson)

Megállapodás:

A megállapodás létrejött egyrészt a Kölyök-öböl Játszóház üzemeltető, képviselője, Mierniczky Laura (a továbbiakban Szervező), valamint az oldalon megnevezett szülő, illetve a gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban Szülő) között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú (5-12 éves) gyermek számára a „Kölyök-öböl Nyári tábor” elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napközi táboros program, amely hetes turnusban zajlik, naponként 08:00 és 17:00 közötti időtartamban, az alábbi napi program szerint:

8:00 – 8:30: gyülekező*, reggeli
8:30 – 9:30: játék a szabadban, rossz idő esetén szabad játék a Játékházban
9:30 – 10:45: foglalkozás
10:45 – 12:00: szabad játék a Játékházban
12:00 – 13:00: ebéd
13:00 – 14:00: mese, csendes pihenő (kicsiknek alvás, nagyoknak csendes elfoglaltság)
14:00 – 14:30: uzsonna
14:30 – 16:30: szabad játék a Játékházban (foglalkozás)
16:30 – 17:00: búcsúzás, indulás haza

* A gyülekező helyszíne, a Kopaszi gát főbejárata (Parkoló), egyéni igényeket kérjük előre egyeztetni!
A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a http://kolyokobol.hu/index.php?nid=168 internet oldalon. A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna).

3. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 08:00 - 09:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor (17:00) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából 17:00 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját (játszóházi óradíj időarányos összege) a Szülő helyben köteles megfizetni.

4. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek közül legalább 1 fő turnusonként pedagógiai szakképesítéssel rendelkezik.

5. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által előírt nyilatkozattal igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba -a teljes gyógyulásig- nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni.

6. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép) illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok irányítását.

7. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek. Lemondási feltételek: Amennyiben a Szülő a táborban való részvételt 30 nappal a turnuskezdés előtt lemondja, a Szervező a teljes összeget visszatéríti a Szülő részére. Amennyiben a lemondás időpontja legalább 15 nappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt. Módosítási feltételek: Amennyiben a gyermek betegség vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi. A Szülő kérésére történő turnus módosítás esetén 5000 Ft ügyintézési díjat számol fel a Szervező. Tábor ideje alatt történt megbetegedés esetén vis maior esete áll fenn, így a Szervező nem köteles a befizetett díjat visszafizetni. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnus / helyszín módosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

8. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját az aláíráskor készpénzben vagy banki átutalással a Szervező pénztárába befizeti.


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT:

Az Ön személyes adatai a Szervező adatbázisába kerülnek. A Szervező kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező program lebonyolításának céljára használhatja fel. Személyes adatait a Szervező biztonságosan kezeli és a fentieken túlmenően harmadik félnek nem adja át, nem értékesíti.

Szülő hozzájárul, hogy a táborban készült képi, illetve hanganyagot/felvételt a tábor szervezője saját honlapján, Facebook oldalán, illetve az adott turnus zárt Facebook csoportjában korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa, azonban harmadik személynek ki nem adhatja.

Igen

Kérjük küldés előtt győződjön meg róla, hogy e-mail címét helyesen írta be. Ha 5 percen belül nem kap automatikus visszaigazolást, kérjük írjon nekünk egy emailt.